CE ESTE TRIUMF AMIRIA?

Un polimuzeu nomad, fluent în multiple limbaje artistice, TRIUMF AMIRIA – Muzeul Culturii Queer [?] cercetează, diseminează și pune în lumina reflectoarelor cultura și producția artistică queer*** (literatură, arte vizuale, teatru și performance, sound etc.) din România.

Practica sa implică dragoste și empatie ridicate la o putere hiperbolică.

TRIUMF AMIRIA – Muzeul Culturii Queer [?] este expresia în continuă schimbare a unui proces complex de queering ~ gândire critică despre ceea ce înseamnă un muzeu, astfel că se dezvăluie sub forma unui hibrid între o instituție reală posibilă în contextul din România și un construct ideal.

TRIUMF AMIRIA este despre trecut, despre prezent și de multe ori despre necunoscut.

Despre trecut pentru că unul din scopurile muzeului este recuperarea producției culturale queer în special din intervalul de timp care s-au scurs de la un moment esențial în istoria recentă a României: abrogarea în 2001 a articolului 200 din Codul Penal, gest care a însemnat dezincriminarea relațiilor dintre persoanele de același sex.

TRIUMF AMIRIA este despre prezent și viitor pentru că încurajează noi practici artistice queer, sensibilități și criticalitate queer prin spectacole de teatru și performance-uri – festivalul de teatru PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ, lecturi publice, dezbateri, programe educaționale, festivalul de literatură CONTRAR AȘTEPTĂRILOR, expoziții (serii precum TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO…, SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI), ateliere, tururi ghidate, petreceri, evenimente de networking etc.

Pentru a crea un spatiu extins de reflecție pentru și despre cultura queer locală, TRIUMF AMIRIA lucrează în parteneriat cu instituții și organizații culturale precum Centrul de Teatru Educațional Replika, Muzeul Național de Artă Contemporană, CNDB, Kunsthalle Bega, Suprainfinit Gallery, Switch Lab, spațiul THE INSTITUTE, Goethe-Institut București, Matka, Zina Gallery.

TRIUMF AMIRIA – Muzeul Culturii Queer [?] este într-o nesfârșită dezvoltare, transformare, imaginare, devenire, chestionare, iar MANIFESTUL TRIUMF AMIRIA un text-fluviu, stream of consciousness ultradens trasează într-o cheie activist-poetică miriade de posibilități pentru construirea cu aportul comunității a unor viitoruri multiple, fluide, autentice, pline de emoții. 

*** queer este un termen care a fost revendicat de activiștii LGBT începând cu anii 1980, anterior fiind utilizat ca termen peiorativ pentru persoanele care nu se încadrau în normele heterosexuale (persoane atrase de sexul opus) sau cisgender (persoane a căror identitate de gen corespunde cu genul atribuit la naștere). În traducere simplă, queer ar înseamna „ciudat”. Ulterior, termenul a fost preluat de mediul academic și transpus într-un concept critic teoretic în continuă extindere care acoperă o multitudine de identități și experiențe marginale și care imaginează și provoacă practici al căror impact social și cultural are un caracter disruptiv de la normele capitaliste cis-hetero-patriarhale. Astfel, queer este utilizat astăzi, pe de o parte, drept termen umbrelă pentru identități care istoric și cultural au fost și sunt discriminate pe bază de orientare sexuală, gen, rasă, abilitate, etnie sau în baza altor particularități identitare diferite de normalul acceptat în societate, iar pe de altă parte, drept instrument teoretic și practic care dintr-o perspectivă critică și intersecțională,analizează și intervine în relații de putere și practici socio-culturale de categorisire și marginalizare. În acest sens, queer nu se limitează la o definiție stabilă, ci evoluează odată cu cercetarea teoretică și experiența practică, și propune noi moduri de acțiune transformativă care privesc un modus operandi în care diferențele există, dar nu constituie un celălalt inferior, greșit, strâmb, inabil, indezirabil, marginal, mai puțin valoros, ci identifică practici ale interdependenței și solidarității în care binaritățile se disipează, iar toate identitățile și modurile de cunoaștere devin egal valide.